logo


Benoit Maubrey / ARENA GŁOŚNIKÓW: Kącik mówców i mówczyń dla  Łodzi (2019-2020)

Rezydencyjny projekt badawczo–przygotowawczy będzie realizowany w dniach 24–29.11.2019.

Spotkanie z artystą i pokaz jego twórczości 29.11.2019 o godz. 20.00


 


Konferencja/Spotkanie:
Rezydencja artystyczna jako element strategii budowania tożsamości kulturowej miasta. Łódź 2019

Termin konferencji: 29 listopada 2019
I część spotkania, godzina 10–12
(przerwa na posiłek i kawę),
II część spotkania, godzina 13–15.
Podsumowanie konferencji i dyskusja.

Miejsce: Kino 3D II p., Budynek CNiS ASP (Akademii Sztuk Pięknych)
Łódź, ul. Wojska Polskiego 121

  

 


 

 


 

35-lecie Galerii Wschodnia


 więcej o programie rezydencji >

 

Zadanie AIR - Rezydencje Artstyczne2019 zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi

organizator:
 

więcej o projektach fundacji > 

Atau Tanaka

6–7.11.2019