logo

Anna Petrie

projekt CONTINUUM 2001
Spotkanie w Poznaniu

Centrum Sztuki Współczesnej
INNER SPACES MULTIMEDIA
Blue Note, Łaźnia Publiczna

Interesującą interpretację dzieła sztuki przedstawia A. Hauser w „Filozofii historii sztuki”. Według niego dzieło sztuki można porównać z otwieraniem okna na świat.
Otóż okno może skoncentrować naszą uwagę lub może nie zwrócić jej w ogóle.
Można kontemplować widok nie zwracając najmniejszej uwagi na jakość, strukturę lub kolor szyby okiennej. Można też skupiać uwagę na szybie i strukturze szkła, nie zauważając widoku zewnętrznego.
Tak samo można traktować dzieło sztuki, jako niezależną, nieprzezroczystą strukturę formalną, skońconą w sobie i wyodrębnioną od wszystkiego co względem niej zewnętrzne.
Antoni Mikołajczyk

  

foto © Paweł Hartman