logo

Mariusz Sołtysik
Pieszczoty

www.mariusz–soltysik.pl

projekt CONTINUUM 2001
Spotkanie w Poznaniu

Centrum Sztuki Współczesnej
INNER SPACES MULTIMEDIA
Blue Note, Łaźnia Publiczna

Mały monitor LCD, został umieszczony w metalowej skrzynce pokrytej tkaniną ręcznikową. Film ukazywał zadowoloną twarz autora podczas kąpieli. Całość była pokazywana w malutkim pomieszczeniu (nieczynnej łazienki) w piwnicach Innerspaces, 20 metrów pod ziemią.

 

 


foto © Mariusz Sołtysik