logo

Jacek Mrozowicz (Łódź)
... pomiędzy... (obiekty, obrazy)

Czas Utrwalony

... pomiędzy wyobraźnią a realnością...
Patrząc na te obrazy można odnieść wrażenie, że są one specyficznym – subiektywnym przetworzeniem rzeczywistości przez wyobraźnię artysty. Obrazy tworzone z materiałów, które znamy z codziennego życia – betonu, stali, drewna, grafitu, cynu..., ale użytymi zupełnie inaczej niż w codzienności – tutaj budują one pewne wyobrażenia artysty. Dostrzega się świadomą rezygnację z uprawiania sztuki mimetycznej, ale także dostrzega się świadome i celowe użycie takich materiałów, które kojarzą się nam z najbardziej przyziemną rzeczywistością. Pewne fragmenty tej rzeczywistości implikują powstanie w wyobraźni pomysłów na obrazy - czasem jest to pewna sytuacja, czasem jakiś detal, kiedy indziej miejsce. Te obrazy nie są przedstawieniem rzeczywistości, a przede wszystkim są specyficznym opowiadaniem o jej wyobrażeniu.

... pomiędzy przestrzenią a obrazem...
Przestrzeń, miejsce w którym powstaje obraz ma ogromne znaczenie dla jego ostatecznego kształtu i formy. Każdy obraz powstaje w jakiejś konkretnej przestrzeni, jest „budowany” z myślą o niej i dla niej. Tworzy z nią pewną zamkniętą, wzajemnie uzupełniającą się całość. Przeniesiony w inną przestrzeń staje się czymś innym, ma inny wymiar i znaczenie. Bardzo istotna wydaje się tutaj idea konkretnego miejsca i swoistego wpisania się w jego kontekst.

... pomiędzy teraźniejszością a przemijaniem...
To, co dla większości malarstwa wydaje się najgorsze, a mianowicie zmiany zachodzące w obrazie pod wpływem czynników zewnętrznych i upływu czasu – dla tego malarstwa jest bardzo istotne. Często stosowane tutaj materiały podlegają procesowi rdzewienia, odbarwiania, utleniania, zmieniają kolory i fakturę przez co ciągle ewoluują. Stają się w jakimś sensie inne, podobne żywym organizmom, które nie zatracając swej autonomiczności ciągle ulegają przeobrażeniom i przemianom. Te obrazy żyją własnym życiem podobnie jak otaczająca je przestrzeń. Trwanie, ewolucja, przemijanie... to, czym jesteśmy – realność i transcendencja...