logo

Zygmunt Rytka (Warszawa)
Leżąc (instalacja fotograficzna)

Leżąc

Zastanówmy się jak wiele wspaniałych czynności dokonujemy leżąc.
Między innymi - marzymy.
W różnych miejscach i sytuacjach.
I wtedy przed nami jest wszystko.
Nieosiągalnie daleko i bardzo blisko.
Pomiędzy...
Jestem lewym brzegiem.
Jestem prawym brzegiem.
Jestem pomiędzy. Jednocześnie...

styczeń 2000

Szkic biograficzny

Zygmunt Rytka ur. 13.03.1947 r. w Warszawie. Prace realizuje w technice fotograficznej i wideo. Od 1972 roku uczestniczył w ponad 100 wystawach. Od 1974 roku miał 16 wystaw indywidualnych.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Pisać o sobie jest trudno. Nadmiar informacji i zdarzeń z tylu lat. Zbyt dużo sytuacji złożyło się na stan obecny. Nie dostałem się na Politechnikę Warszawską (Wydział Elektryczny). W moim przypadku stało się dobrze. Przez kilka lat prowadziłem próby zwarciowe w Instytucie Elektrotechnicznym w Międzylesiu koło Warszawy. Pewnie stąd wzięła się moja precyzja i zainteresowanie problemem czasu. Teraz, po przeszło 30 latach mogę być zadowolony z takiego przebiegu zdarzeń.

Moje funkcjonowanie w sztuce zaczęło się po roku 1974 od współpracy z panami: M. Ko., K. Za., J. Ro. W latach 1975-79 pracowałem
w Galerii Współczesnej w Warszawie. Poza tym ważna była dokumentacja niektórych działań artystycznych. Zdjęcia na niektórych wernisażach. Galeria Współczesna, Mała Galeria, także BWA w Lublinie (A. Mr.). Ważne było poznawanie ludzi, podobne poglądy na sztukę i życie. I własna praca. Niezależne myślenie - własne, niesprawdzone, niepewne. Pierwsza indywidualna wystawa w galerii Remont w Warszawie w 1974 roku (Przedziały czasowe). W 1974 współpraca z J. Ro., przy realizacji filmu Żywa Galeria - dokumentacja działań filmowanych artystów. Potem jeszcze bliżej Łodzi. Od tego czasu stała się ona moim drugim domem. J. Ro., A. Mi., W. Br., J. Za., R. Wa., L. Cz., W. Kr. Strych w stanie wojennym - M. Ja., A. Kw., A. Wi., A. Rz., A. Św.. Galeria FF - K. Ci., Galeria Wschodnia - A. Kl., J. Grz. Równolegle Mała Galeria w Warszawie - A. Jórczak, K. Wo. Potem z grupą pasjonatów, np. z E. Ha., obroniliśmy Małą Galerię przed „przekazaniem lokalu” w obce ręce. Mała Galeria była łącznikiem z innymi ośrodkami. Skupiała artystów niezależnie od tzw. uprzedzeń regionalnych. Obecny ciągle był Jurek Busza z jego wielką erudycją i zwariowaną fantazją. Lata 90. - Exit, K. Ju., R. Kl., trochę Orońsko - J. Wo., L. Go.

Jeszcze przed tzw. rokiem milenijnym spotkałem gigantkę - B. Bi. Jesteśmy w dwutysięcznym i jedziemy dalej. W sztuce ciągle spotykam wspaniałych ludzi. Taki mój los. Ja to nazywam doborem naturalnym.

styczeń 2000

Na życzenie Artysty nazwiska podano w wersji skróconej.