logo

Józef Robakowski (Łódź)
VIDEOKOLIZJE (video, performance)

projekt CONTINUUM 2001

www.robakowski.net

VIDEOKOLIZJE powoduje mechaniczny operator. Uderza losowo w napotkane przeszkody (ludzi, zwierzęta, przeszkody). W rezultacie zostaje nam obiektywny zapis video jako świadek różnych zdarzeń często trudnych do zdefiniowania ludzką miarą.

 foto © Jerzy Grzegorski