logo

Małgorzata Antoszewska–Moneta (Łódź)
Spotkanie (video instalacja)

projekt CONTINUUM 2001

Chciałam spotkać się z kilkoma osobami oddalonymi w czasie lub w przestrzeni.
Kiedy o tym opowiedziałam okazało się, że nie tylko ja czuję taką potrzebę.
Stąd tyle osób z różnych czasów, różnych stron świata, różnych kręgów.
Starałam się stworzyć wspólną przestrzeń spotkania – my, tym razem, pijemy wino, oni mają wybór i stosowne naczynia – papierowe czary i antałki, równie szlachetne jak ceramika, a bliższe cieniom.

 foto © Jerzy Grzegorski