logo

Ryszard Waśko (Łódź)
Breaking News (obrazy enkaustyczne)

www.ryszardwasko.info

listopad – grudzień 2001