logo

Sławomir Brzoska (Poznań), Sylwia Górak (Poznań), Tomasz Matuszak (Łódź), Jarosław Misiewicz (Łódź), Anna Petrie (Łódź), Małgorzata Wolańska (Łódź)
Akcja w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
(koncert, performance, instalacja, obiekty),

projekt CONTINUUM 2001

Od lutego 2001 roku planowany jest cykl spotkań artystów pod nazwą Continuum 2001. Mają one podtrzymać ciągłość artystycznych kontaktów rozpoczętych podczas VII edycji Konstrukcji w Procesie w Polsce oraz letniej rezydencji artystycznej ORESTE we Włoszech. W projekcie tym ma wziąć udział około 50 artystów z krajów Europy Zachodniej oraz Polski.
Obecna akcja przygotowana w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest już drugą częścią z planowanej serii warsztatów i spotkań twórczych zorganizowanych w ramach Continuum 2001.
Jej pomysłodawcą jest Jarek Misiewicz, który zaprosił do współpracy artystów prezentujących różne formy aktywności i pracujących na ogół indywidualnie. W tej akcji zaproponował im wspólne działanie o niejednoznacznej klasyfikacji, w której intymność i prywatność doznań każdego
z uczestników musi harmonijnie zabrzmieć z manifestacjami pozostałych.
Artystom nie chodzi tu o jakąś formę protestu czy afirmacji – politycznej, religijnej lub społecznej. Ta muzyczno-plastyczna akcja nie przewiduje też jakiejkolwiek kontroli nad całością, jako że efekt końcowy w takich działaniach jest mniej istotny niż sam akt twórczy. Wymaga ona dużego skupienia ze strony jej uczestników, którzy wciągnięci do gry, muszą być czujni nie tylko wobec siebie, ale i wobec tego, co dzieje się wokół.
Ta akcja może przybierać czasami charakter performance, bowiem nie poprzedziły jej żadne poważniejsze próby.
Każdy z uczestników ma jednak pewne pojęcie o tym, co zamierzają wykonywać pozostali. Ważna więc będzie konfrontacja postaw i wyostrzenie własnej świadomości artystycznej.
Wszystkie użyte środki są pełnoprawne, więc działanie jednego nie jest dopełnieniem innego. Pojedyncza aktywność ma być rodzajem wehikułu myślowego przekazu.
Widzowie będą świadkami, ale mogą stać się także uczestnikami całego wydarzenia.
Z grubsza tylko przygotowany scenariusz może w jakiejś chwili zostać zmieniony albo przerwany.
Nie wiemy, czy tak się stanie, ale zapraszamy Państwa do udziału.

Sławomir Brzoska
14.02.2001

 


od lewej: Jarosław Misiewicz, Sylwia Górak, Anna Petrie, Tomasz Matuszak, Sławomir Brzoska, Małgorzata Wolańska


Sławomir Brzoska (realizacja instalacji)

 

Muzyka dla mnie wynika wprost z naturalnej wewnętrznej potrzeby wypowiedzenia się poprzez budowanie nastroju, który jest integralną a zarazem ostateczną fazą powstawania dzieła. Inspiracje czerpię z najprostszych aspektów życia, czując jedność z materią żywą jaką jest natura. Przeżywanie doznań niesie z sobą potencjał chwili, momentu, pozwalając zbliżyć się choć odrobinę do czystej formy, genialnej prostoty kompozycji. Siłą tego potencjału ożywiam dźwięki, które dalej żyją własnym życiem unosząc się gdzieś w przestrzeni wolnej interpretacji osobistego tematu.
Jaroslaw Misiewicz


Jarosław Misiewicz

 

Tomasz Matuszak Everything has beauty but not everyone sees it.
Lucky numbers 5, 15, 25, 35, 45


foto © Tomasz Matuszak

 

The idea for this particular performance is for the performer to hold their rhythm after having found their own - an opportunity for self-discovery to take place and for the work to take a life of it's own. Action strikes only when nuance occurs. The idea is to dull the senses in a pleasant and fun way and to then reawaken. It's up to the audience to register the nuance which we hope we will supply. I remember an old lady telling me once that the best plays were the ones in which she fell asleep and now I understand. I don't want to participate as an audience I want to be lulled and then for my own experience to give me intelligence. In the performance it may be a single moment that remains to the senses - and after all what do you remember from your younger years? I only the good moments. Time moves on memory dies and resurrects itself so why fill it with too much rubbish.
Anna Petriefoto © Zbigniew Kowalski
 

Małgorzata Wolańskafoto © Małgorzata Wolańska