logo

Christian Weber, Torsten Lüders (Niemcy)
Auf der Kippe – Na krawędzi (fotografia)

W 1996 roku, w rejonie górniczym na południe od Berlina, prawicowa i lewicowa młodzież stworzyła wspólny projekt.
Christian Weber, pastor niemieckiego kościoła protestanckiego, mieszka i pracuje w Greifenhain. To mała wioska na południe od Cottbus, licząca około 300 mieszkańców.
W swojej działalności zmierza do łączenia wyobcowanych grup społecznych i prowadzi z nimi dyskusje na tematy rasizmu, Holocaustu, historii Niemiec i obecnych problemów politycznych kraju. W swojej pracy nigdy nie zajmował stanowiska neutralnego. Wyznaczył sobie za cel przekonać prawicowo zorientowaną młodzież do tolerancji, obrazu Niemiec demokratycznych i otwartych, co stanowi jedyną drogę do pomyślnej i bezpiecznej przyszłości.

W październiku 1998 roku fotograf Torsten Lüders, student wydziału operatorskiego znanej szkoły filmowej w Poczdamie-Babelsbergu, przyłączył się do Christiana Webera i rozpoczął dokumentację dwóch grup młodzieży. Efektem ich wspólnych działań jest obecna wystawa.
W maju 1999 niemiecki magazyn Der Spiegel opublikował artykuł o tym projekcie. Dzięki temu grupa młodych dziennikarzy z Izraela przybyła do Greifenhain, żeby spotkać się z młodymi ludźmi obu stron. Po części oficjalnej niektórzy z dziennikarzy spotkali się z grupą czekających prawicowych ekstremistów, skinheadów. W czasie dyskusji ekstremiści zaprzeczyli jakoby Holocaust miał miejsce. Wyrazili to przekonanie przed mikrofonami reporterów niemieckich. Całe spotkanie odbywało się w obecności przedstawicieli prasy niemieckiej. Nastąpiły nawet konsekwencje prawne, kiedy to dwóch neonazistów zostało skazanych na 10 miesięcy więzienia za publiczne głoszenie nieprawdy na temat Holocaustu.

Kiedy wydarzenie dobiegło końca, grupa dziennikarzy z Izraela zaproponowała przeniesienie wystawy do Izraela. Powstała więc szansa na sprowokowanie młodzieży izraelskiej do dyskusji na takie tematy jak historia Niemiec, źródła rasizmu, Holocaust, syndrom zbrodniarza, różnice w świadomości społecznej wschodnich i zachodnich Niemiec i strategia walki z neofaszyzmem w Niemczech. Pojawia się też sposobność do dyskusji o syndromie ofiary i kwestii rasizmu i obcych robotników w Izraelu.

Projekt wystawy z 1998 roku zyskał poparcie wielu rządowych i pozarządowych organizacji w Niemczech. Poparcie to wyraziły min. Ministerstwo Kultury w Brandenburgu, Związek Zawodowy Niemiec, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Brandenburgu, pani Almuht Berger. Patronem wystawy w Niemczech był minister oświaty Brandenburga Steffen Reiche.
W Izraelu ideę wystawy i dyskusji poparli min. wydawca prasowy dziennika Yad Va Shem, znany historyk Holocaustu Gideon Greif, dziennikarz i aktor Alex Ansky i dyrektor szkoły dziennikarskiej Koteret Roman Frister.

Forum Fabricum, Łódź, 21.03–30.03.2001

 

 

 

 


Grupa młodzieży z prawicowego ugrupowania (od 13 do 24 lat) przed frontem ich klubu.


Widok nieczynnej kopalni węgla brunatnego Greifenhan, której zamknięcie w 1995 roku spowodowało największe bezrobocie w regionie...


Grupa prawicowej młodzieży w mieszkaniu bliźniaków, oglądająca video-grę. Na stole palestyńska chusta jednego z bliźniaków, który przynależy do lewicowego ugrupowania i mieszka ze swoim bratem w tym samym pomieszczeniu. W Niemczech palestyńska chusta jest antyfaszystowskim symbolem młodzieży z lewicowych ugrupowań.


Bliźniak (19 lat) z lewicowej grupy ze sowim psem na tyłach domu w Neupetershain.


Dwóch chłopców z prawicowego ugrupowania, siedzą na złożonych własnoręcznie motocyklach krosowych. W tle nieczynna koparka kopalniana.


17 letnia dziewczyna z lewicowej grupy na boisku jej szkoły w Calaum, małego miasteczka na północ od Greifenhan.


Dwie pary panków (17 i 18 lat) z lewicowej grupy na farmie w pobliżu Greifenhan


Dwóch chłopców (18 i 19 lat) z lewicowego ugrupowania w mieszkaniu bliźniaków w Neupetershain.


Skin z lewicowej grupy (19 lat), związany wcześniej z prawicowym ugrupowaniem w swoim pokoju pełnym pamiątek z drugiej wojny światowej: niemieckimi medalami wojskowymi, "żelaznymi" krzyżami, modelami czołgów.


Dziewczyna z Neupetershain, której fotografia została zrobiona krótko po pobiciu i skopaniu przez 5 mężczyzn z prawicowego ugrupowania z Greifenhan. Od początku była bardzo aktywna w kontrowersyjnej dyskusji pomiędzy prawicowymi i lewicowymi młodzieżowymi ugrupowaniami.