logo

Zuzanna Niespor (Poznań)
Kodyfikacja (performance)

projekt CONTINUUM 2001

ZUZANNA NIESPOR – DZIAŁANIA W OBRĘBIE NOWYCH MEDIÓW – WIDEO, INSTALACJA, PERFORMANCE..

ZAJMUJĘ SIĘ OD PEWNEGO CZASU GŁÓWNIE PERFORMANCE.
KAMERA ROZBRAJA MOJĄ STATYKĘ, PASYWNOŚĆ – LUBIĘ ZAMIENIAĆ SIĘ Z NIĄ ROLAMI.
BROŃ DOSKONAŁA?
DOSKONAŁY PRZYJACIEL – CZASEM JEST MOIM WROGIEM

PERFORMANCE – SZUKA DLA SIEBIE MIEJSCA, POWSTAJE W NAJMNIEJ OCZEKIWANYM MOMENCIE, W TŁUMIE I W IZOLACJI, JEST REAKCJĄ, INTELEKTUALNĄ ROZGRYWKĄ, ZNA TYLKO TU I TERAZ, TO KONTAKT Z SOBA, I Z ODBIORCĄ, ODBIÓR, REAKCJA, PRZEDOBRZENIE, ZATRZYMANIE, FOKUS, MANIPULACJA, WYCINEK ŻYCIA.

Nakładanie się i nawarstwienie sensów, daje początek tworzeniu nowej przestrzeni wyrazu.
W dalszej refleksji nałożenie to, translokuje nasze postrzeganie, wybija i przekłada w inną przestrzeń.
Dlatego zatrzymuje moment, zatrzymuje naturalny bieg, jest to przechwycenie, spowolnienie.
Zagęszczam, ładuję, pomnażam odniesienia.
Dzianie się - przetaczam według całkiem nowej ekonomii.
Nawiązuję do konwencji i norm odnoszących się do rzeczywistości - gram z nią.
Z rzeczywistości wycinam fragment, to prefabrykat, obrabiam go, multiplikuję, koduję.
Używam już stworzonego, wykorzystuję.
Podłączam się do wyimaginowanego systemu.
Imaginacja.
Możliwe, że kpię... Przedobrzenie aż do wyczerpania.

ZAKAZ WSTĘPU

system
sieć zna pragnienia
możliwość posiadania
wszystkiego czego chce
dostosowanie do naszego życia
bycie tysiącem historii
jeśli tylko zechce
zamknięcie w systemie
ustalone reguły
przyzwolenie powszechne
zamknięta rzeczywistość odkształcona
uwodzicielski obraz
milczący obraz
nakładanie się języków
nakładanie się komunikatów
przekaz pozbawiony szczelin
wir cyfrowej plątaniny znaków
wchłonięcie wszystkiego
zniknięcie wszystkiego w systemie kodów
informacja przebiega przez setki łącz
transmisja wprost do umysłu
zatracenie stabilności
względność czasu
przestrzeni
prawdy
pozorność totalnej dostępności
wszędzie można być
każdym można być
każdy chce być taki jak inny
ponowne stawanie się tym kim się jest
pokolenie poinstruowane
instrukcja w instrukcji
permanentny regres świadomości
znużenie w obcych wizjach
anonimowa masa szklanej powierzchni
odbiór obrazów pozornych
system w systemie
kod w kodzie
mnożenie kodów
dostęp zamknięty
przekaz zaszyfrowany
przefiltrowanie
fragmentaryzacja przepływu
tysiące kodów
zamknięcie tysiąca światów
ułomny przekaz z terytoriów niedostępnych
kod
system sygnałów
przekaz zakłócony
nieprzepuszczalność
hermetyczność
uniemożliwienie
wchłonięcie wszystkiego
wszystko można mieć
cyfrowy dwuwymiar
strzępy nierozpoznawalne
światło
ruch
głos
totalne zawłaszczenie
jesteś w niej tylko pozornie
żyje poza tobą
ma własną historię

Zuzanna Niespor