logo

Jacek Mrozowicz (Łódź)
ślad (obrazy)

projekt CONTINUUM 2001

Ślad to coś, co w nas pozostaje, odciska się w naszej świadomości i nas kształtuje. Ale ślad to także coś, co my pozostawiamy po sobie.
Jest wiele takich miejsc, w których byliśmy i które wywarły na nas silne wrażenie – widok z okna, układ kostki brukowej, ciągi ulic, pejzaż sięgający aż po horyzont - to wszystko, co rejestruje nasz umysł i co czasem układa się w pewien abstrakcyjny, ale czytelny obraz, zbudowany z wielu nałożonych na siebie skojarzeń będących rejestracją semiotycznych obrazów, z których każdy posiada pewne znaczenie. Znaczenie takie samo dla wszystkich, a jednak pełne niuansów stanowiących o różnorodności postrzegania i rozumienia. Obrazy – znaki, obrazy – ślady, które przywodzą na myśl jakąś przestrzeń przesyconą indywidualną atmosferą, mającą jakiś specyficzny charakter, piękno i oryginalność.
Przestrzeń, w której nasza wyobraźnia i percepcja prowokują do tworzenia nowych rzeczy.
Ślady swojej osobowości pozostawiają w nas także spotykani ludzie. Jakieś słowo, myśl, idea, która – przetwarzana w umyśle – ewoluuje i otwiera przed nami drzwi do tej pory zamknięte.

Śladem są obrazy, które tworzę. Są odzwierciedleniem moich myśli i wyobrażeń, mojej osobowości.

Magdalena Świątczak
26.05.2001

 


foto © Jerzy Grzegorski