logo

Maciej Kurak (Poznań)
"Dekonstrukcja", instalacja

culture.pl/pl/tworca/maciej-kurak

Pomieszczenia galeryjne po 18.11.2002 roku na Wschodniej w Łodzi.
Pierwsza sala w kontekście drugiej przedstawia sytuacje tuż „przed” (obiekt mniejszy zamknięty). Druga sala analogicznie reprezentuje sytuację tuż „po" (forma większa, otwarta – w środku tylko ślad czyjejś obecności). Konstatując można powiedzieć, że praca funkcjonuje „pomiędzy". Meritum całego działania zostało zawieszone; powstaje wyłącznie w sferze mentalnej każdego widza. Nie ma więc podstawowego logicznego przełożenia ontologicznego: „p" to „q". Każdy z obserwatorów staje się widzem aktywnym, sam buduje ostateczny obraz działania artystycznego.
Podłoga galerii – miejsce twarde, stałe, wykonane z trwałego drewna – dębu. Na jej powierzchni odcisnęło swoje piętno wiele performens, działań artystycznych i instalacji. Jednak pomimo tak wielu wernisażów artystycznych podłoga galeryjna pozostała w formie prawie że nie zmienionej. Zaczęła więc pełnić funkcje ponadczasowe, jako element stabilności. Poprzez swoje działanie artystyczne ukazałem drugą jej naturę. Pojawiła się jako materia giętka, miękka, mogąca niemal przyjąć każdy kształt, formę. Dlatego też zaczęła zaprzeczać tym priorytetom, które charakteryzowały ją do tej pory. Całe to zaburzenie dotychczasowego spojrzenia na podłogę galerii nie wynikało ze sztucznej chęci zmiany odbioru jej. Posiadała bowiem ona symptomy (były widoczne delikatne wybrzuszenia parkietu zanim powstała praca), które następnie zostały tylko odpowiednio wyeksponowane (pogłębione). Można więc powiedzieć, że tkwiła już w niej ta sprzeczność, którą praca tylko uwydatniła.

Maciej Kurak

 foto © Jerzy Grzegorski, Marcin Piotrowski i Maciej Kurak