logo

Mariusz Sołtysik (Łódź)
przestrzenie (nie)obecne
(podwójna instalacja)

www.mariusz-soltysik.pl

Sztucznie wybudowany korytarz wypełniał jeden z pokoi galerii.
Korytarz wypełniało światło z dwóch małych monitorów umieszczonych w ściankach korytarza w pudełkach pokrytych tkaniną.

2 wideo, 2 monitory wideo LCD,
2 skrzynki aluminiowe, 2 ręczniki

 


foto © Mariusz Sołtysik