logo

Yaacov Hefetz, Adam Klimczak
Jedzenie Głów, performance