logo

Avraham Eilat (Izrael)
Czas Psychofizyczny, instalacja

wystawa towarzysząca Festiwalowi Dialogu Czterech Kultur

www.4kultury.pl

„Po ponad 40 latach obserwacji dzieła Eilata wydaje się, że jego istotą jest głęboko ironiczne spojrzenie na antagonizm pomiędzy tym, kim człowiek chce być, kogo udaje a tym kim jest naprawdę.”
Joshua Sobol, 1999

Ta instalacja jest przypomnieniem ryzyka, które ponosimy, realnej sytuacji, która trwa i trwa, przerażającego psychofizycznego spustoszenia wywołanego przemocą i okrucieństwem. Artysta ogranicza się do zapisywania zdarzeń, zbierania dowodów zaistniałych sytuacji i ludzkich zachowań.

Pokaz składa się z rysunków, obiektów i projekcji wideo.

Rysunki przedstawiają wizualny język zapożyczony z kultur starożytnych: szeregi ludzkich postaci w różnych sytuacjach, inspirowane egipskimi malowidłami i asyryjskimi reliefami. Tak jak zwierzęta i byty pierwotne, postacie te sa świadome własnych instynktów, choć wydają się świadomości pozbawione.

Część wideo przybliża rysunek w sposób właściwy filmowi. Odkrywa nowe jakości poprzez dynamiczny montaż, nieustanny ruch, zbliżenia. Dodaje rysunkom nowy wymiar ruchu i życia przez animację sekwencji, ożywiając statyczne figury.

Jako kontrapunkt anonimowości ludzkich postaci w rysunkach i wideo, artysta zainstaluje regały wypełnione przedmiotami codziennego użytku. Obiekty te mają prowokować wspomnienia i skojarzenia.

 


foto © Jerzy Grzegorski