logo

Wojciech Leder (Łódź)
sześć kamiennych obrazów, malarstwo

wojciechleder.art.pl

O sobie...

Każdy mój obraz jest rzeczywistością, co jak trafnie zauważył w swoim eseju Tomasz Załuski, oznacza, że „jego technika jest zarazem techniką rzeczywistości. Nie jest ona podporządkowana dążeniu do Obrazu-Pierwowzoru. (...) Celem tej techniki jest nieustanne eksperymentowanie, pozbawione wzorca czy też gatunkowej normy nieskończone odkrywanie formy wciąż odmiennych jednostkowych istnień, z których każde zawiera w sobie intarsje innych: rzeczywistość jako bezkresna wariacja bez jednostkowego tematu”.

(T. Załuski, Techniki nieskończonych celów, [w:] Katalog wystawy, Lubin 2003)

Moje obrazy są konkretne, ale nie są realizacją z góry powziętej koncepcji, bo sadze , że realizując sam „pomysł” nie odkryjemy nic ponad to, co podsunie nam wyobraźnia. Wyzwaniem jest dla mnie oderwanie pracy od wyobraźni. Zrealizowanie pomysłu, zrealizowanie wyobrażonego nie zaspokoi bowiem ciekawości nieznanego. Bliska jest mi także koncepcja obrazu, który przekazuje energię, sam mówię o moich obrazach jako o ekranach energetycznych.

W.L.

 

foto © Jerzy Grzegorski