logo

Liliana Kadichevski (Izrael),
Mark Daniel Cohen (USA)
Waiting for an echo, instalacja multimedialna

instalacja multimedialna
Wystawa zorganizowana w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską, Łódź 2007

 

fragment
video © Liliana Kadichevski

 

liliana

 
foto © Marcin Piotrowski