logo

Homemade 3
Współczesna sztuka video z Izraela

Wystawa zorganizowana w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską, Łódź 2007

Współczesna sztuka video z Izraela
Kurator: Liliana Kadichevski (Izrael)
Kino Kameralne ŁDK