logo

Łukasz Ogórek
„ ”

logorek.asp.lodz.pl

Do udziału w realizacji „ ” zaprosiłem czterech teoretyków sztuki, kuratorów z którymi miałem przyjemność współpracować:
Jolantę Ciesielską, Jarosława Lubiaka, Grzegorza Musiała i Magdalenę Ujmę.
Zaproszonym osobom przedstawiłem składowe realizacji:
W przestrzeni galerii znajdują się cztery częstotliwości fal radiowych.
Każda z częstotliwości zawiera wypowiedź jednej z zaproszonych osób, stanowiącą ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji.
Jedynym sposobem dotarcia do treści wypowiedzi jest odszukanie wskazanych częstoliwości za pomocą radioodbiornika.
Formę utworu stanowią wszystkie elementy decydujące o jego istnieniu.