logo

Remigiusz Wojaczek
Transmisja

Projekt artystyczny „My”

„Jak można dziś powiedzieć «my»?”
Owo pytanie, sformułowane wprost przez francuskiego filozofa Jean–Luc Nancy'ego, przenika współcześnie wiele dyskursów filozoficznych i stanowi jeden z głównych wymiarów praktyki politycznej i dialogu międzykulturowego. Chcemy zadać to pytanie młodym artystom i artystkom, proponując im, by w kilkuczęściowym projekcie odnieśli się do wybranych aspektów zagadnienia wspólnoty.

Do części pierwszej projektu, dotykającej komunikacyjnego aspektu wspólnoty, a zatytułowanej „przekaz – transmisja – cyrkulacja" zaprosiliśmy odpowiednio Agnieszkę Chojnacką, Remigiusza Wojaczka i Annę Orlikowską.

Zaproszonym artystom zaproponowaliśmy przygotowanie realizacji, w których metafory „przekazu”, „transmisji” oraz „cyrkulacji” zarówno określałyby samą strukturę pracy, jak i stanowiły jej temat - swoisty pryzmat, przez który spróbują oni spojrzeć na ramowe zagadnienie projektu i odpowiedzieć na pytanie: Jak można dziś powiedzieć «my»?

Projekt „My” wchodzi w skład programu MAKNITE, współfinansowanego przez Unię Europejską i prowadzonego przez wiedeńskie MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst
[Austriackie Muzeum Sztuki Stosowanej/Współczesnej].
Partnerem instytucjonalnym programu MAKNITE jest w Łodzi Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Idea i organizacja projektu:
Konrad Kuzyszyn, Łukasz Ogórek, Tomasz Załuski