logo

Ciaran Carson (Ireland) and
Maciej Świerkocki (Łódź)
Shamrock Tea

Witosław Czerwonka
few pictures for Wschodnia

Tomasz Matuszak
From the Series – The Show That Never Happened

Arkadiusz Sylwestrowicz
seven paintings from the series Axis

Dagmar Uhde
Hohes Meer

Remigiusz Wojaczek
Transmisja

Artists for the Artists, VIII edition of the Katarzyna Kobro Award
Award winner: Zbigniew Rybczyński