logo

Pracownia Multimediów ASP w Łodzi
Archiwum / Teraz

wystawa towarzysząca 8 Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii
w Łodzi
www.fotofestiwal.com

m.in. Agata Bielska, Łukasz Pietrzak, Grzegorz Gonsior, Iza Koniarz, Emilia Kuryłowicz, Anna Orlikowska, Wiktor Polak, Adam Szwarc, Justyna Zet

Historia obecnej PRACOWNI MULTIMEDIÓW zaczęła się na Wydziale Grafiki PWSSP w Łodzi w roku 1971, kiedy to z inicjatywy Prof. Stanisława Fijałkowskiego powołano Pracownię Fotografii i Filmu, jedyną tego typu placówkę dydaktyczną w Polsce. Pierwszym prowadzącym był Prof. Zbigniew Dłubak. W latach 1975-2002 kierował nią Prof. Ireneusz Pierzgalski. Od 2002 roku Pracownia pod nazwą Fotografii i Obrazu Video prowadzona jest przez Prof. Konrada Kuzyszyna z asystentem Łukaszem Ogórkiem. Od roku 2007 funkcjonuje pod obecną nazwą. Studenci w ramach zajęć zapoznają się z wybranymi zagadnieniami mediów elektronicznych, od obrazu nieruchomego i ruchomego po wszelkie jego odmiany i hybrydy. Staramy się nie przeceniać samego medium, by móc nie tracić z pola uwagi podstawowego problemu, wypełniającego większość zadań Pracowni, jakim jest CZŁOWIEK i jego kondycja. Realizowanie programu jest właściwie rodzajem indywidualnego toku studiów, wzbogacone o zagadnienia natury warsztatowej, oraz ogólną wiedzę erudycyjną. Wszechobecność zjawisk medialnych (multimedialnych) w sztuce jak i w szkolnictwie wyższym staje się powoli stereotypem, choć język ten dopiero dojrzewa. Ta konstatacja uprawnia każdego uważnego artystę do powściągliwości i zdwojonej ostrożności w operowaniu tymi językami sztuki. Dlatego zachęcając studentów do ciągłego obcowania z takimi narzędziami jak kamera czy aparat, przestrzegamy ich jednocześnie przed PARADOKSALNYM SYNDROMEM ŁATWOŚCI MEDIALNEJ. Staramy się uświadamiać, iż obok posiadanych umiejętności i sprzętu najważniejsze jest otwarcie oka i głowy. Skłonność do refleksji jest w czasach usychającej kultury wysokiej wielką nagrodą i rezerwą na nieznane, które przed nami.

 


Łukasz Pietrzak


Justyna Zet, Hortus Persephone, 2006