logo

Xuka Fon Sztof
Granica # 29

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy 2 lipca o godzinie 20.30,
oraz na performance muzyczny Tsara Poloza o 21.00

Xuka Fon Sztof to duet artystyczny stworzony w 2010 roku w Łodzi. Powstał on z inicjatywy dwóch młodych artystek – Ewy Surowiec i Karoliny Kaźmierskiej, stając się platformą eksperymentalną, łączącą działalność artystyczną i kuratorską. Założeniem jest eksplorowanie różnych obszarów sztuki i życia oraz interdyscyplinarna współpraca z innymi twórcami. Pierwszy projekt - wystawa składa się ze stałej ekspozycji instalacji architektonicznej, environmentu i jednorazowej akcji, łączącej performance muzyczny zaproszonego do współpracy Tsara Poloza, z instalacją video. Całość nawiązuje silnie do miejsca, ingerując w specyficzną przestrzeń galeryjno–mieszkalną.
„Granica # 29” analizuje pojęcie granicy w jej fizycznym znaczeniu, ale również w jej geopolitycznym i egzystencjalnym wymiarze. Bada terytorium tego, co marginalne, odgrodzone. To, co zostaje oficjalnie uznane, oswojone w swoim estetyzmie, zasadach społecznego funkcjonowania, regułach urbanistycznych, zostaje skonfrontowane z obszarem hermetycznej, budzącej często strach i niepokój egzystencji. Granica może zawierać się w czystym wyobrażeniu wynikającym z agrofobii, introwertyzmu, posesywnej natury człowieka, atawistycznych cech i potrzeby oznaczania terytorium, aż do kolonialnych i imperialistycznych zapędów i przeradzać się w agresywne fizyczne formy segregacji, odgrodzenia. Ograniczenie ruchu, nagromadzenie przedmiotów i osób w przestrzeniach mieszkalnych, relacja pomiędzy przestrzenią publiczną i prywatną, sąsiedzkie podglądanie, zjawiska marginalizacji przestrzeni i społeczeństwa to zagadnienia, wokół których koncentruje się projekt.. Jeśli nawet w Europie zniknęły granice państwowe, to nie zniknęły one z podwórek i ulic. Częstym elementem pojawiającym się na miejskich osiedlach czy podwórkach stają się sztuczne, architektoniczne zapory. Tworzenie fizycznych barier w przestrzeni miejskiej wyzwala poczucie a może złudzenie bezpieczeństwa, eskalując jednocześnie wzajemną wrogość. W ciągu ostatnich dwudziestu lat przejścia pomiędzy podwórkami na ulicy Wschodniej i Piotrkowskiej były systematycznie odgradzane. Właściciele kamienic przy ulicy Piotrkowskiej odgrodzili ulice budując mury w przejściach między ulicami. Z inicjatywy wspólnoty mieszkaniowej, ostatnie podwórko tranzytowe zostało zamknięte w 2008 roku.