logo

Zawód artysty

Agnieszka Chojnacka
Gregor Gonsior
Nils Grarup
Artur Malewski
Anna Orlikowska
Marcin Polak
Wiktor Polak
Agnieszka Natasza Splewińska
Adam Szwarc
Elina Toneva

Otwarcie:
1.04.2011, godz. 19.00
kurator: Marcin Polak

Dyskusja:
5.04.2011, godz. 18.30
ms2, Ogrodowa 19
moderator: Tomasz Załuski

Zapraszamy na wystawę „Zawód Artysty”. Będzie to ekspozycja realizacji z życia zawodowego artystów. Okazuje się, że prawie każdy artysta, a już na pewno młody artysta ma drugi zawód.

Zapraszamy na dyskusję na temat uwarunkowań ekonomiczno-socjalnych bycia artystą we współczesnej Polsce i Łodzi - mieście „przemysłów kreatywnych”.

Czy „artysta” to wciąż wolny zawód? Jakie są współczesne uwarunkowania ekonomiczno-socjalne bycia artystą lub artystką?
Jak kształtują się relacje pomiędzy „pracą artystyczną” a koniecznością „pracy zarobkowej”? Czy w Łodzi istnieją odpowiednie warunki instytucjonalne, które sprzyjają systematycznej pracy i rozwojowi artystycznemu - szczególnie młodych artystek i artystów?
Czy w dobie projektów budowania tożsamości miasta wokół „przemysłów kreatywnych” jest w Łodzi miejsce na konsekwentną
politykę kulturalną oraz długofalowe przedsięwzięcia instytucjonalne, które wspierałyby lokalną twórczość artystyczną?
Czy stać nas na wypracowanie i prowadzenie dobrze pojętej polityki lokalności?

W spotkaniu wezmą udział łódzcy artyści, przedstawiciele instytucji, kuratorzy.
Dyskusję poprowadzi Tomasz Załuski (Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, Zakład Teorii i Historii Sztuki ASP w Łodzi)