logo

Ked Olszewski
Błyskotki

www.ked.com.pl
www.ked.art.pl
www.facebook.com/ked.olszewski


Performance / Instalacja / Fotografia

Pod tym tytułem kryje się zestaw prac-instalacji zbudowanych i ustawionych w przestrzeni miejskiej. Instalacje, to codziennego użytku obiekty, m.in.: budka telefoniczna, kubeł na śmieci czy słup ogłoszeniowy. Na co dzień mijamy je, a one wtapiają się w nasz krajobraz, dodatkowo szarzejąc – powszednieją, więc ich już nie zauważamy. By zmienić stan rzeczy oklejam całe obiekty lusterkami na wzór kuli dyskotekowej, sprawiam by błyszczały i były zauważonymi.
Wykonane obiekty będą pełnić dwojaką funkcję, będą instalacjami w przestrzeni miejskiej oraz będą również obiektami fotograficznymi, które będę chciał przed fotografowaniem oświetlić, by uzyskać efekt odbić tzw. „zajączków”.
Praca ta jest również konsekwencją moich wcześniejszych poszukiwań w obrębie przestrzeni publicznej, zagadnień re–designu oraz ready made, adaptacji przedmiotów codziennego użytku i podniesienia ich do rangi dzieła sztuki.

Wystawa odbędzie się w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi