logo

Bartek Otocki
Obrazy 2010–2011

www.bartekotocki.com

Prezentowane na wystawie obrazy są częścią malarsko-fotograficznego projektu „Alchemia Iluzji”. Powstały na podstawie przetworzonych komputerowo fragmentów jednego lub kilku renesansowych portretów. W niektórych pracach proces ten pozostaje czytelny, czasem jednak transformacja jest tak silna, że finalne oblicze jest już nie tyle ludzkie, co humanoidalne. Są one próbą obrazowania czegoś, co w kategoriach estetyki można by nazwać post-wirtualnym pięknem albo realizmem nierzeczywistym. Jeżeli bowiem renesans dał nam wykonane na płótnie "okno na świat" to prace Otockiego są swego rodzaju wizjerem, przez który mamy okazję zajrzeć w inną rzeczywistość. Spoglądanie to jest długotrwałym procesem, a odsłanianie tej rzeczywistości jest z konieczności fragmentaryczne, zamglone, rozmyte. Autor podkreśla że nie używa ciasnego kadrowania i rozmycia konturów dla zachowania tajemnicy, swoistej ochrony tego co dane mu było zobaczyć. Dzieje się tak dlatego, że również dla niego tamta rzeczywistość dostępna jest jedynie częściowo.