logo

I Wystawa Członkowska Stowarzyszenia Sztuka
i Dokumentacja

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który ma miejsce co roku w Łodzi. W dniach 12–15 kwietnia 2012 odbędzie się 4 edycja FSID. Stowarzyszenie wydaje pismo naukowe „Sztuka i Dokumentacja”, którego celem jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Pismo ukazuje się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Do tej pory ukazały się 4 numery. Stowarzyszenie gromadzi także archiwum dokumentacji sztuki, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy, kuratorzy.

SSID tworzą:

Łukasz Guzek, historyk sztuki, zajmuje się krytyką sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w Łodzi i w Krakowie – obecny prezes SSiD. Redaktor nacz. pisma SiD.
Józef Robakowski, jeden z najbardziej znanych polskich artystów sztuki mediów, wykłada w PWSFTiTv w Łodzi. Wraz z Izabelą Lejk Robakowską prowadzi Galerię Wymiany.
Ryszard W. Kluszczyński, specjalista od sztuki nowych mediów, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim.
Tomasz Komorowski, artysta i kurator, pracuje w Muzeum Kinematografii w Łodzi i w PWSFTiTv w Łodzi.
Aurelia Mandziuk, artystka grafik, kuratorka, prowadzi galerię AHEart w Łodzi, wykłada w Politechnice Łódzkiej – obecny sekretarz SSiD.
Adam Klimczak, artysta, współorganizator kolejnych edycji Konstrukcji w Procesie – obecny w–prezes SSiD. Wraz z Jerzym Grzegorskim, artystą fotografikiem i Eweliną Chmielewską prowadzi Galerię Wschodnia.
Piotr Gajda – obecny sekretarz SSiD i Gordian Piec, tworzą grupę Restauracja Europa. Od 1998 r. organizują Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji "Interakcje" w Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym mieście prowadzą też Ośrodek Działań Artystycznych (ODA).
Anka Leśniak, artystka i historyczka sztuki – obecny skarbnik SSiD. Od 2006 roku wraz z Karoliną Jabłońską, krytyczką sztuki prowadzi internetowy portal o sztuce w Łodzi – lodz–art.eu
Agnieszka Kulazińska, również krytyczka i kuratorka, pracuje w Galerii Łaźnia w Gdańsku.
Norbert Trzeciak, artysta, fotograf, projektant graficzny.
Małgorzata Kaźmierczak, historyk, tłumaczka j. angielskiego, sekretarz redakcji pisma SiD.