logo

Przemysław Jasielski, Igor Omulecki, Arkadiusz Sylwestrowicz
Czarne Słońca


Przemysław Jasielski

„Prototyp (tytuł tymczasowy)”
Zbiór przetworzonych urządzeń audio wykonanych na zasadzie doświadczalnej z różnego rodzaju odpadów, odzyskanych części elektronicznych i odrestaurowanych sprzętów. Jego główną funkcją jest efektywne odtwarzanie bardzo niskich częstotliwości zwykle eliminowanych w systemach nagłośnieniowych. Zestaw jest permanentnie przebudowywany i udoskonalany. Jego zamierzony prowizoryczny i tymczasowy charakter pozwala na ciągłe eksperymentowanie z dźwiękiem i przestrzenią, w której się znajduje.

Arkadiusz Sylwestrowicz

Cztery obrazy powstałe na okoliczność wystawy „Black suns” pochodzą z cyklu „Sol Negro”. W tym zestawie stosuję również zabieg przetworzenia obrazów na dźwięk, który jest porządkowany przez kompozytora, w wyniku czego powstaje utwór towarzyszący ekspozycji. Warstwa dźwiękowa na wystawie pełni funkcję korelacji w przestrzeni między wystawianymi pracami wszystkich artystów. W samym zjawisku malarskim najistotniejsze dla mnie jest ukazanie przestrzeni i dźwięku w obrazie.


Igor Omulecki

Zapisy fotograficzne i video („Mama”, „Gustaw”, „Kosmos-01”, „Drzewa”) to kompilacja obserwacji obiektu, interpretacji natury i symulacji
przestrzeni kosmicznej. Interesuje mnie rozmycie się indywidualnego autorstwa między wystawianymi pracami wszystkich artystów i powstanie jednego wspólnego utworu w szczególnej współzależności wszystkich elementów. Szczególnie istotny jest dla mnie bardzo bliski dialog malarstwa z fotografią i budowanie wspólnych figur kompozycyjnych.

 foto © Jerzy Grzegorski