logo

Adam Klimczak
Potrójne widzenie

W ostatnich latach zajmuje mnie problem funkcjonowania prywatnych przestrzeni i pozornej stabilności ich istnienia. Projekt i wystawa „Potrójne widzenie” kontynuuje wcześniejsze doświadczenia i stanowi próbę ukazania relacji człowiek-miejsce poprzez pryzmat pracowni, łączących w Polsce często przestrzeń mieszkalną i twórczą. Istotą projektu jest dokumentowanie tych wnętrz poprzez medium fotografii, która później w postaci wydruku staje się tłem dla inscenizacji w mojej pracowni, bądź pracowni innych artystów. Kolejna fotografia tworzy płaszczyznę dla obecności artysty–mieszkańca lub mojego działania gościa–obserwatora. W końcowym efekcie ostateczne zdjęcie obrazuje inscenizacyjną, nierealność stworzonej rzeczywistości.
Ta fikcyjna realność świata o pozorach dokumentacyjnej prawdy wyznacza szczególny „horyzont zdarzeń”, a jego składowe elementy to iluzje otwarcia na społeczną rzeczywistość otaczającą artystów w ich aktualnych i byłych miejscach aktywności twórczej.

Galeria Wschodnia
26.03.2013 – 05.04.2013