logo

Przestrzeń społeczna.
Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej

Promocja książki w Łodzi: 18.12.2014, godz. 19.00

W spotkaniu wezmą udział:
Piotr Słodkowski, Marta Gendera, Adam Klimczak, Jerzy Grzegorski

Niniejsza książka jest wynikiem projektu, prowadzonego przez Fundację Salony w latach 2013 – 2014. Publikacja zawiera 12 wywiadów z organizatorami i uczestnikami Wystaw i Sympozjów Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej, przeprowadzonych za pomocą metody oral history. Indywidualne wspomnienia rozmówców tworzą barwny obraz lokalnej sceny artystycznej, niezwykle aktywnej w latach 60., 70., 80. i 90., która wyraźnie zaznaczyła swój ślad na mapie polskiej historii sztuki. Zielona Góra w relacjach świadków jest miejscem spotkań artystów z Polski i zagranicy, wymiany wiedzy o ówczesnych zainteresowaniach sztuki i eksperymentowania z możliwościami wystawienniczymi. Jest to pierwsza książka, która stanowi refleksje świadków na temat tych ważnych dla kształtowania się polskiej tożsamości artystycznej na Ziemiach Zachodnich wydarzeń.

 

 
30 lat Galerii Wschodniej (1984–2014)

projekt 30-lecie Galerii Wschodniej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

organizator: Fundacja In Search Of...