logo

Nieistniejące galerie, sztuka w miejscach prywatnych

Wystawa
17.05–15.06.2014
otwarcie: 17.05.2014, godz. 19.00

kurator: Adam Klimczak, Monika Weychert-Waluszko

To wystawa pokazująca wybrane dokumenty polskich galerii autorskich w przestrzeniach prywatnych, które już nie istnieją, ale nadal są przypominane w kontekście współczesnych prób prezentacji w miejscach życia i działań artystów.
Tworzono je w różnych okresach, miejscach i środowiskach, ale zawsze prezentowały one aktualne nurty i tendencje, wzmocnione charyzmą indywidualności je tworzących. Zwykle istniały w sieci wzajemnej wymiany i międzynarodowych powiązań, w znaczący sposób uzupełniając instytucjonalne propozycje. Określały niezależność i odrębność całego ruchu artystycznego, zarówno awangardy lat 70. jak i undergroundowych działań w późniejszych dziesięcioleciach. Prywatne miejsca sztuki stanowiły i nadal stanowią unikalne w skali europejskiej przykłady prezentacji sztuki aktualnej, innej niż obowiązujące na międzynarodowym rynku i obecnym, bardziej już komercyjnym obiegu.
Prezentowane galerie to m.in.:
Galeria Ślad II, Galeria ArtForum, Galeria Czyszczenie Dywanów, Galeria na Piętrze, Galeria przy Piwnej, Galeria u Zochy, Strych, Biuro Poezji, Galeria QQ, Archiwum Myśli Współczesnej, Punkt Konsultacyjny.

 

Dyskusja
17.05.2014
Spotkanie odbędzie się w godzinach: 13.00–16.00

Dyskusja poświęcona będzie zagadnieniom poruszanym na wystawie w Galerii Wschodniej. Zaproszeni goście to przede wszystkim przedstawiciele autorskich, niekomercyjnych galerii w Polsce.

  


30 lat Galerii Wschodniej (1984–2014)

projekt 30-lecie Galerii Wschodniej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

organizator: Fundacja In Search Of...

współpraca: