logo

Jolanta Ciesielska prezentuje „Błądzenie losowe” Witosława Czerwonki

27.02.2016 – 29.03.2016

Wystawa poświęcona przyjacielowi galerii Wschodnia, zmarłemu w ubiegłym roku artyście sopockiemu Witosławowi Czerwonce.

Witosław Marek Czerwonka

Urodził się 4.06.1949 roku we Wrocławiu. Zmarł 29.07.2015 r w Gdańsku.
Studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w latach 1967–72. Dyplom uzyskuje w 1972 w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego oraz w Pracowni Projektowania Graficznego u docenta Witolda Janowskiego.
W latach 1978–80 wraz z Adamem Harasem i Jerzym Ostrogórskim zakłada i prowadzi galerie multimedialną AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. W latach 1980–82 współtworzy z docentem Romanem Usarewiczem nowatorski program Pracowni Podstaw Projektowania, który rozwija i prowadzi, wraz z Wojciechem Zamiarą w latach 1982–93. Na bazie tych doświadczeń powstaje Pracownia Intermedialna "PI", którą prowadził do 2015. W 1995 uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego a w roku 2000 tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych. W latach 1990–93 pełnił funkcję Prorektora, a latach 1993–1999 był Dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2003 prowadził Pracownię Przestrzeni Audio–Video na Wydziale Rzeźby gdańskiej ASP.
Mieszkał i tworzył w Sopocie, Łodzi i Radzimowicach na Dolnym Śląsku. Był artystą multimedialnym - w zakres jego zainteresowań wchodził performance, film, fotografia, rysunek, instalacje i video obiekty. W latach 70. namalował ponad sto obrazów, W latach 80. projektował także znaki graficzne i ubiory męskie. Zajmował się teorią sztuki, okazjonalnie pisał wiersze.

 

Marzenia uprzedmiotowione i wystarczająco sugestywne odbierane bywają jako sztuka.
Bez niej życie całej społeczności byłoby płaskie i bez znaczenia. Wszelkie systemy wartościowania sztuki nie mają sensu. Ona wartościuje się sama, w kolejnych odwołaniach, późniejszych realizacjach, dalszym jej funkcjonowaniu i rozwijaniu jej idei. (...)
Czym zatem jest sztuka?
Sztuka jest sublimacją tęsknot, marzeń, gestów nie znajdujących oddźwięku w zachowaniach społecznych w skali makro (takich jak polityka, zmiana obyczajów, zachowań codziennych).
Sztuka jest emanacją utajonych marzeń ludzkości o świecie nie podlegającym naciskom i przemocy dnia codziennego. Oczywiście to, co odbieramy jako sztukę, powszechnie rozumianą (z rynkiem sztuki, jej rolą i sądami o niej) to tylko pozory albo zaledwie powierzchownie dostrzegany mechanizm działania artysty.

Fragmenty tekstu Witosława Czerwonki „Czym jest sztuka”, 2006 r.
W trakcie wernisażu odbędzie się także promocja książki „Było nie było”, która jest pierwszą monografią grupy „Szkoła Bydgoska”, działającej od 25 lat w składzie Krzysztof Gruse, Stanisław Stasiulewicz, Zbigniew Zieliński. Zainteresowanych zakupem tego wydawnictwa prosimy o zabranie ze sobą 25zł.

 
 współorganizator: Fundacja In Search Of...