logo

Witek Ziemiszewski / Gdy spełniony jest warunek: φ1-φ2=2kπ

23.04.2016 – 5.05.2016

Na wernisażu gościnnie Maciej Ożóg, interwencja dźwiękowa

Polem twórczych poszukiwań Witka Ziemiszewskiego jest przyroda, natura, kosmos w całej swojej złożoności. Posługując się metodami paranaukowymi artysta kreuje audiowizualne przestrzenie kontemplacyjne, w których istotą oddziaływania jest kolor, kształt i dźwięk.
Na wystawę w Galerii Wschodniej składa się cykl obrazów oraz instalacja interaktywna, a tytułowe Interferencje wyrażone wzorem, zachodzą na wielu poziomach. Pojawia się bowiem obraz interferencji – przedstawienie rozchodzenia się fal dźwiękowych w wodzie i ich zmiany zachodzące pod wpływem ruchu ludzi obecnych na wystawie; czuła instalacja. Pojawiają się również malarskie wyobrażenia na temat obrazu interferencji, trochę op artowe, trochę unistyczne, komentowane tekstem przywodzącym na myśl Art Brut.
Malarstwo (substancje – żywica akrylowa, pigmenty, bawełna, drewno, W O D A) tekst, dźwięk, wideo współistnieją w czasie i przestrzeni tworząc punkty styku pomiędzy tym co osobiste, wyobrażeniowe, materialne. Ziemiszewski przechwytuje dyskurs naukowy i nasyca go pierwiastkiem ludzkim – fantazjującym, niepewnym, wahliwym, a ponad wszystko zachwyconym otaczającymi zjawiskami. To swoisty hołd dla zjawisk wszechobecnych, ciągłych i uporczywych. Arbitralne przenikanie/mieszanie porządków, swoboda tworzenia światów pomiędzy światami jest czymś, co można by nazwać triumfem ducha artysty nad materią.

Podobnie jak w 2013 roku artysta zaprosił do współpracy Macieja Ożoga – naukowca i artystę, badacza kultury współczesnej, muzyka.

www.witekziemiszewski.art.pl