logo

Arkadiusz Sylwestrowicz / Torty, Domy, Rzeźby

14.05.2016 – 22.05.2016

"Torty" i"Domy" to dwa cykle obrazów, które powstały w latach 2013–2014.
"Domy" są pracami, które swoją formą nawiązują do architektury i duchowo wywodzą się z okresu Bauhausu. "Torty" natomiast powstały na skutek moich poszukiwań formy obrazu i eksperymentów technologicznych, które towarzyszą mojej pracy malarskiej.
Najnowszym cyklem, który powstał w tym roku są rzeźby. Ich istotę stanowią kolor oraz materia farby, będąca formą przestrzenną. Rzeźby towarzyszą ekspozycji obu wyżej wspomnianych cykli. Są przestrzennym przedstawieniem idei zawartych w obrazach "Domy" i "Torty".

www

bio