logo

Roman Bromboszcz / Helliotrop
Autoportret artysty w społeczeństwie sieci

7.06.2016 – 19.06.2016

Wystawa stawia pytanie o wizerunek artysty współczesnego przedstawiony za pomocą fotografii. Czy obraz twórcy wykonany współcześnie różni się zasadniczo od tego, z czym mieliśmy do czynienia dotychczas? Czy fotografia jako medium przyczyniła się do jakościowych zmian tego wizerunku, podejmowanego szeroko przez malarstwo, a także rzeźbę? W czasie gdy aparaty fotograficzne stały się powszechnym wyposażeniem miniaturowych urządzeń przenośnych mamy do czynienia z nadprodukcją obrazów, w tym, autoportretów.
Fotograficzny autoportret artystyczny pozostaje formą autonomiczną odróżniającą się zarówno od dotychczas tworzonych wizerunków malarskich jak i pozostając w opozycji do popularnych selfie. Dowodem tej tezy jest wystawa, która zaciera przy tym rozróżnienie na ergon i parergon, dzieło i jego otoczenie, dzieło sztuki oraz jego remediację, dekonstruując podziały gatunkowe na fotografię, obiekt, instalację i środowisko.
Pomysłodawcą wydarzenia jest Roman Bromboszcz, artysta, naukowiec, kurator. Na wystawie będzie można zapoznać się z obiektami fotograficznymi, które posiadają elementy elektroniczne i interaktywne.

 

Roman Bromboszcz (ur. 1976) – polski kulturoznawca, filozof, poeta, muzyk, artysta. W swoich badaniach wypracowuje teorię aksjologiczną zorientowaną na kulturę rozumianą ewolucyjnie. Tworzy obiekty, aplikacje internetowe, grafikę. Autor terminu poezja cybernetyczna.
Kurator zdarzeń artystycznych, w tym: wystaw, koncertów i działań w przestrzeni publicznej. Współpracował z Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces, obecnie współtworzy galerię Siłownia w Poznaniu. W 2010 został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki.
Zajmuje się działalnością na pograniczu sztuk wizualnych, muzyki elektronicznej, literatury, programowania, nauk na styku różnych problemów. Tworzy obiekty, w których wykorzystuje znaki, tekst, elementy typograficzne, kolory, dźwięki, grafikę i fotografię.