logo

Anna Zagrodzka / Kolekcje

9.10..2017 – 23.10.2017

Projekt Kolekcje Anny Zagrodzkiej odnosi się do zespołów materiału wizualnego, dokumentującego sztukę poprzez zapisy na diapozytywach barwnych, najczęściej wykorzystywanego do upowszechniania zagadnień artystycznych.
Wystawa w Galerii Wschodniej jest drugą odsłoną tego projektu.

Tytułowe Kolekcje są zbiorami slajdów przeznaczonymi do indywidualnych prezentacji. Jedna utworzona przez historyków sztuki prowadzących wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, druga stanowiąca część dokonań artystycznych Władysława Hasiora. Kolekcje powstawały od lat 70 jako bazy danych umożliwiających poznanie wiedzy o sztuce i kierunkach przemian artystycznych, a także o zjawiskach charakteryzujących cechy kultury współczesnej.
Autorka podpatruje charakterystyczne gesty opiekunów ujawniające ich osobisty stosunek do zbioru i oprzyrządowania kolekcji, w którym każdy obiekt ma swoje miejsce i znaczenie. Intymne są jednak nie tylko podejście użytkowników kolekcji – historyków sztuki i artysty, ale również stosunek do nich twórczyni projektu.
Istotą pracy jest autorska wizja kolekcji wykorzystująca zapisy wideo i fotografie, odkrywanie porządku w jakim zostały ukształtowane. Dopełnieniem przekazu są badania nad materiałem światłoczułym, analiza procesu przemian barwnych zachodzących w strukturze najwcześniej wykonanych diapozytywów.
Pierwsza Kolekcja odnosi się do zbioru diapozytywów ilustrujących wykłady z historii sztuki w PWSFTviT. Analizując metodykę nauczania autorka nadaje wizualny porządek obiektom znajdującym się w tej Kolekcji. Budując obraz fotograficzny Zbioru Władysława Hasiora odwołuje się do zasady jaką przyjął twórca w pracy artystycznej: Rzeźba powstaje nie z szamotania się z cierpień z emocji, z nerwów serca, tylko właśnie z chłodnego rozsądku. Oba projekty łączy rytmika form ułożonych w zwarte bloki.

Zbiór Władysława Hasiora w ujęciu autorki prezentowany będzie w wydawnictwie Muzeum Tatrzańskiego "NOT. FOT."

Anna Zagrodzka (ur. 1991, Warszawa), ukończyła z wyróżnieniem Fotografię na Wydziale Operatorskim w PWSFTviT oraz Technologię Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu na Politechnice Łódzkiej. W swojej twórczości analizuje związki między nauką i sztuką, łączy fotografię z instalacjami wideo i sferą dźwiękową. Laureatka SHOW OFF (Miesiąc Fotografii w Krakowie) w 2015 r. Odbyła staże w Whitworth Art Gallery, Manchester Museum i w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
Wystawy indywidualne:
DOB1000609, SHOW OFF, Miesiąc Fotografii w Krakowie,
DOB1000609, Galeria Imaginarium, Łódź,
DOB1000609, OFF_Festival, Bratysława,
Kolekcja, Galeria Fundacji Archeologia Fotografii, Warszawa.