logo

Katarzyna Tośta, Maciej Cholewiński / Przestrzeń pamięci

15.12.2017 – 31.12.2017

"Przestrzeń pamięci" to wystawa, która powstała dzięki "Dzieciom Bałut – muralom pamięci". Murale te zaczęły regularni pojawiać się na bałuckich murach od 2012 roku, kolejne wizerunki dzieci inspirowane archiwalnymi fotografiami z czasów niemieckiej okupacji i wcześniejszych.

Portretów jest 27 rozsianych po terenach byłego Litzmannstadt Ghetto. Między innymi wskazują obszar gdzie mieszkał Dawid Sierakowiak, autor dzienników z łódzkiego getta, czy młodzi żydowscy poeci Abramek Cytryn i Abramek Koplowicz, obóz dla Romów z Burgerlandu, obóz dla dzieci Polskich, a także budynki, w których umieszczono ponad trzy tysiące Żydów z miast Zachodniej Europy. Czarno-białe murale w większości znajdują się na ścianach przedwojennych kamienic, świadków tragicznych wydarzeń.

Wystawa w swojej części wizualnej rejestruje zmiany jakie dokonały się w najbliższym sąsiedztwie murali w ciągu ostatnich lat, ale w sferze "rozmów", jakie toczą się na murach, dialogów, kłótni, przekomarzania się, czy jak w przypadku środowisk związanych z kibicami piłki nożnej bezustannego wychwalania swojego klubu i poniżania drugiego.

Czy te napisy i malunki odnoszą się w jakikolwiek sposób do Dzieci Bałut? Wygląda na to, że nie. Dzieci patrzą na to wszystko z wysokości, dosłownie, bo umieszczane są na poziomie okien pierwszych pięter i od razu widać, że są z innego świata, mają coś innego do przekazania. Właściwie tylko tyle, żeby o nich pamiętać.

Komentarzem do wystawy jest tekst Macieja Cholewińskiego, który opisuje przenikające się konteksty: tragiczny z przeszłości z teraźniejszym, niejednoznacznym, dziwnym, a fascynującym. (pobierz >)
Murale po namalowaniu sfotografowała Katarzyna Tośta, Maciej Cholewiński uwiecznił je w roku 2017.

Wizerunki dzieci według koncepcji Katarzyny Tośty namalował Piotr Saul, asystent na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu przy współpracy z Damianem Idzikowskim asystentem w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej łódzkiej ASP.

Projekt "Dzieci Bałut – murale pamięci" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" realizowany jest przez Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta"
Projekt od 2014 roku realizowany jest na zasadzie licencji CC BY NC ND \ uznanie autorstwa
– użycie niekomercyjne
– bez utworów zależnych 3.0 Polska

Kurator wystawy
Katarzyna Tośta

 


Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu "Patriotyzm Jutra"