logo

Konferencja/Spotkanie:
Rezydencja artystyczna jako element strategii budowania tożsamości kulturowej miasta. Łódź 2019

Termin konferencji: 29 listopada 2019
I część spotkania, godzina 10–12
(przerwa na posiłek i kawę),
II część spotkania, godzina 13–15.
Podsumowanie konferencji i dyskusja.

Miejsce: Kino 3D II p., Budynek CNiS ASP (Akademii Sztuk Pięknych)
Łódź, ul. Wojska Polskiego 121

Udział w konferencji bezpłatny i otwarty dla publiczności.


 

Jednodniowa konferencja o roli i znaczeniu miejskich rezydencji artystycznych na przykładzie działalności zaproszonych instytucji, organizacji polskich i zagranicznych. W spotkaniu wezmą udział artyści, studenci, rezydenci i osoby reprezentujące miejsca rezydencyjne w Polsce, a także przedstawiciele łódzkich organizacji non-profit. Konferencja jest też podsumowaniem 4 krótkoterminowych, międzynarodowych rezydencji artystycznych w Łodzi, które są realizowane przez Fundację In Search Of…, Galerię Wschodnią oraz Miasto Łódź w ramach pilotażowego, konkursowego zadania AiR – Rezydencje Artystyczne.


Udział w konferencji zapowiedzieli:
Sean O`Reilly – Dyrektor Leitrim Sculpture Centre, New Line, Manorhamilton, Co Leitrim, Irlandia.
Tomasz Załuski – historyk sztuki UŁ, wykładowca na łódzkich uczelniach i aktywny animator środowiska artystycznego w Łodzi
Tomasz Matuszak – artysta i wykładowca na ASP w Łodzi, uczestnik wielu rezydencji artystycznych na świecie.
Anka Leśniak – artystka, historyk sztuki, wykładowca na ASP w Gdańsku, badaczka i uczestniczka rezydencji artystycznych. Przedstawicielki Centrum Sztuki Łaźnia w Gdańsku tworzące programy rezydencyjne w tej instytucji.
Przedstawiciel Centrum Sztuki Nowych Mediów – WRO we Wroclawiu, realizującego od lat program rezydencji artystycznych.
Benoît Maubrey – artysta, uczestnik rezydencji Łódź 2019 i twórca autorskiego miejsca sztuki w Baitz/Niemcy.
Piotr Sikora – organizator miejsca wydarzeń i rezydencji – Meet Factory w Pradze.
Przedstawiciel łódzkiego portalu dla Łodzi – Miej miejsce w kulturze..
Maciej Ożóg – artysta, wykładowca na UŁ, animator życia kulturalnego w Łodzi.
Ewelina Chmielewska i Adam Klimczak – członkowie Zarządu Fundacji In Search Of..., organizatora zadania AiR – Rezydencje Artystyczne, Łódź 2019
Przedstawiciel Galerii Labirynt z Lublina – organizatora międzynarodowych rezydencji artystycznych.
Franciszek Ammer – kurator Fotofestiwalu w Łodzi, organizator wydarzeń i rezydencji artystycznych.

Wystąpienia i prezentacje będą omawiały znaczenie rezydencji artystycznych dla instytucji i lokalnych środowisk artystycznych w budowaniu programu wymiany twórców oraz tworzeniu strategii rozwoju współczesnej kultury w miastach. Wieloletnie doświadczenie zaproszonych gości pozwoli na przygotowanie pokonferencyjnego materiału, istotnego dla kontynuacji dalszych działań związanych z programem rezydencji artystycznych w Łodzi na kolejne lata.

 

 Zadanie AIR - Rezydencje Artstyczne zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi

organizator: