logo

Talia Hassid Furman, Doron Furman / Przedziały

29.08-9.09.2019, otwarcie 29.08.2019 (czwartek), godz. 19.00

 

Wystawa jest efektem procesu badawczego zaistniałego podczas rezydencji artystycznej w Łodzi i Galerii Wschodniej. Pokazuje, w jakim stopniu sztuka jest zdolna wyrazić ideę, którą przekazuje za pośrednictwem medium, jakim jest miejsce - przestrzeń przesycona historią i tożsamością w antropologicznym znaczeniu tego słowa. Stanowiąca jego przeciwwagę przestrzeń jest wolna od tych ukrytych związków i działa niezależnie względem wszystkich miejsc, które ją tworzą. Na tej zasadzie, zastosowane na wystawie medium artystyczne funkcjonuje jako przestrzeń przejścia, implikując badanie jej istnienia poza wyobrażoną na ekspozycji formą.

Tytułowe Przedziały i koncepcja wystawy zakładają ekspozycję mierzącą się z miejscem na różne sposoby, prowadząc do wielowariantowych, możliwych światów, przybliżających indywidualne doświadczanie przestrzeni zależne od stopnia wyobraźni odbiorcy. Definicja miejsca przejścia skrywa się w pierwotnym znaczeniu słowa przestrzeń, czyli czasu powstałego między dwoma miejscami. Miejsce przejścia stanowi dzieło kreacji i zależy jedynie od ludzkiej myśli. Miejsca przejścia prezentowane podczas niniejszej wystawy stawiają punkty orientacyjne w przestrzeni w postaci zróżnicowanej barwy, światła czy ciała osoby obcującej z dziełem.

Doron Furman

www.furman-studio.comZadanie AIR - Rezydencje Artstyczne zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi

organizator:

współpraca: