Władysław Kosiniak-Kamysz przejmuje ster w Ministerstwie Obrony Narodowej

W środę zaszły istotne zmiany w Ministerstwie Obrony Narodowej, kiedy to Mariusz Błaszczak przekazał swój urząd Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Nowo mianowany minister, będący również wicepremierem, otrzymał tym samym pełnię władzy nad resortem obrony.

Podczas oficjalnej ceremonii przekazania obowiązków, Kosiniak-Kamysz wyraził ogromny szacunek dla munduru żołnierza Wojska Polskiego, nazywając go „świętym”. Tego typu wypowiedź podkreśla wagę, jaką nowy minister przywiązuje do honoru i tradycji wojskowej.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie tylko zobowiązał się do kontynuowania pracy swojego poprzednika, ale również zapowiedział dalsze intensywne działania na rzecz budowy silnej pozycji naszego kraju w strukturach gwarantujących bezpieczeństwo narodowe. Jego ambitne plany na przyszłość z pewnością wpłyną na dalszy rozwój i modernizację polskiego sektora obronnego.