Początek służby saperów na granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej w Augustowie

W mieście Augustów, saperzy rozpoczęli swoje obowiązki. Głównym celem ich służby jest zabezpieczanie granic Polski, zarówno z Białorusią jak i z rosyjskim obwodem Kaliningradzkim, lokalnym nazewnictwem nazywanym obwodem królewieckim. Ich misja to nie tylko stała straż na granicach, ale przede wszystkim ich umacnianie.

Dzisiaj odbyło się spotkanie żołnierzy tej nowo utworzonej jednostki z Mariuszem Błaszczakiem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. W trakcie tego spotkania minister podkreślił kluczowe znaczenie saperów dla bezpieczeństwa granic. Przypomniał również o ważnym momencie z przeszłości – jesienią 2021 roku, gdy to właśnie oni byli gotowi do wzmocnienia granicy polskiej w krótkim czasie.