Przystosowanie projektu gotowego – co to jest adaptacja i ile może kosztować?

Budowa domu to proces złożony z kilku etapów. Najpierw wybieramy projekty domów, które chcielibyśmy wybudować na naszej działce. Kiedy już dokonamy ostatecznego wyboru i zakupimy plany budynku musimy dokonać tzw. adaptacji. Czym jest przystosowanie projektu i ile może kosztować?

Dom przy Bukowej 27
Dom przy Bukowej 27

Co to jest adaptacja i na czym polega przystosowanie projektu do warunków lokalnych?

Adaptacja gotowego projektu domu, w najprostszej wersji usługi polega na dopasowaniu katalogowego projektu domu do lokalnych warunków, zarówno w zakresie terenu, jak i zapisów administracyjno-prawnych. Powtarzalne projekty domów należy dostosować do zapisów WZ (warunków zabudowy), wpisać w plan mapy do celów projektowych oraz dostosować do konstrukcję do specyfiki gruntu, lokalnej strefy klimatycznej, strefy obciążeń wiatrowych i śniegowych. W trakcie wykonania adaptacji uzyskuje się również niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji pozwolenia i ustalenia środowiskowe. Gotowe projekty domów, w swoim powtarzalnym charakterze, są na tym etapie personalizowanie i dostosowywane do konkretnie opisanej, realnej działki budowlanej., z jej właściwościami i uwarunkowaniami prawnymi.

Co się ma wpływ na cenę adaptacji projektu domu?

Ceny przystosowania gotowych projektów domów różnią się na przestrzeni całego kraju. Nie ma konkretnie określonej ceny za wykonanie adaptacji, dlatego że nie ma dwóch takich samych inwestycji. Projekty domów muszą być dostosowane do warunków lokalnego gruntu, strefy klimatycznej, miejscowego planu zabudowy, lub warunków zabudowy i różnych uwarunkowań lokalnych, przez co ustalenie stałej ceny jest prawie niemożliwe.

Koszt każdorazowo ustalany jest indywidualnie. Analiza ofert rynkowych i internetowych wskazuje, że ceny za przystosowanie gotowego projektu, w podstawowym zakresie prac wzrosły w 2023 roku i zaczynają się od  2300 zł.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że wszelkie ewentualne zmiany w projekcie domu wiążą się z kosztami.

W większości przypadków zmiany te są związane z kątem nachylenia dachu, powiększeniem lub zmniejszeniem budynku lub zmianą charakteru systemu grzewczego. Takie zmiany muszą być indywidualnie konsultowane z lokalnym architektem, który dokona korekty. Zrozumiałe jest, że usługi adaptacyjne projektantów będą tańsze w mniejszych gminach, czy mniej zamożnych powiatach. Do podobnych wniosków możemy dojść przeglądając oferty pracowni architektonicznych. Im bardziej renomowany projektant i bardziej popularny na rynku, tym wyższe ceny adaptacji. Aby lepiej rozeznać się w lokalnych cenach na rynku adaptacji warto wysłać do kilku pracowni zapytanie ofertowe. Warto w mailu podać lokalizację inwestycji, przewidywane zmiany, załączyć rysunki szczegółowe projektu oraz planowaną datę rozpoczęcia inwestycji.

Dom przy Alabastrowej 54 z pracowni GALERIADOMOW.PL
Dom przy Alabastrowej 54 z pracowni GALERIADOMOW.PL

Jak wybrać dobrego architekta do wykonania adaptacji?

Postawienie na fachowego specjalistę, który dokona adaptacji jest ważne, ponieważ posiadanie kogoś kompetentnego i sprawnego w tej roli jest gwarancją szybkiego i profesjonalnego przebiegu procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Architekt, który ma za sobą lata doświadczeń może podpowiedzieć rozwiązania,  których sami nie przewidzieliśmy, wynikające z praktycznej znajomości zagadnień budowy domu. Najważniejszym zadaniem projektanta przystosowującego jest poprawne naniesienie zmian w projekcie i dopilnowanie, by wszystkie niezbędne ustalenia, pozwolenia i dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia była na czas opracowana i skompletowana.

Jeśli planowane przez nas zmiany wykraczają poza standardową zgodę autorską, musimy poprosić autora projektu typowego o udzielenie dodatkowej zgody, która będzie zawierać ustalone wraz z architektem adaptującym zmiany. Dobre i życzliwie podchodzące do inwestora pracownie projektowe oferują autorską zgodę na zmiany bezpłatnie, jako obligatoryjny dodatek, w jaki wyposażone są gotowe projekty domów.

Dobry architekt adaptujący powinien sprawnie przeprowadzić nas przez proces uzyskiwania pozwolenia na budowę i nie wziąć za ta oszałamiających pieniędzy. Najlepiej skorzystać z polecenia kogoś, kto budował dom i skorzystał z usług wykwalifikowanego fachowca.