Szkolenia policyjne dla żołnierzy Wojska Polskiego i Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej

Przy granicy polsko-białoruskiej odbywają się specjalistyczne szkolenia, które prowadzi policja. Te szkolenia są skierowane do żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej służących w tym obszarze. Mają one na celu poprawę skuteczności współpracy między tymi służbami. W ostatnim z takich ćwiczeń, które miało miejsce w piątek w Dubiczach Cerkiewnych w województwie podlaskim, uczestniczyło około 200 członków wojska i straży granicznej.

Rzecznik prasowy podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa, podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że służby te muszą radzić sobie z agresywnymi zachowaniami migrantów. Zdarza się, że napotykają oni na takie trudności jak ataki kamieniami, strzały z proc oraz rzucanie gałęziami – działania zakłócające porządku publicznego. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, policjanci z oddziałów prewencji są odpowiednio szkoleni.

Krupa dodał również, że służby te są zaopatrzone nie tylko w odpowiednie umiejętności, ale także w sprzęt. Do dyspozycji mają tarcze, ochraniacze na kończyny, specjalistyczne kamizelki ochronne oraz hełmy z przyłbicami, które służą do ochrony głowy i twarzy.