Trwają prace nad projektem Pionowego Korytarza Gazowego Południe-Północ w krajach Europy Południowo-wschodniej

Pochodzące z oficjalnych źródeł informacje potwierdzają, że liczne kraje Europy Południowo-Wschodniej nie ustają w wysiłkach mających na celu realizację ambicjonalnego projektu Pionowego Korytarza Gazowego Południe-Północ. Cel tego przedsięwzięcia to gwarantowanie stałych dostaw gazu do państw tej części kontynentu. Co istotne, gazu pochodzącego z innych miejsc niż tradycyjnie wykorzystywane źródła rosyjskie.

Wśród państw oficjalnie deklarujących zainteresowanie tym projektem znajdują się – oprócz Grecji, która jest tutaj oczywistym uczestnikiem – również Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Słowacja, Węgry i Macedonia Północna. Nie bez znaczenia jest fakt, że wymienione kraje stanowią istotną część wschodniej flanki NATO. Wprawdzie bez udziału Polski oraz państw bałtyckich, ale ich zaangażowanie w realizację projektu jest dowodem na strategiczne znaczenie przedsięwzięcia.