Wkład ponad 200 mln zł ze Skarbu Państwa na rozwój turystyki we wschodnich regionach Polski

Na promocję i rozwój sektora turystycznego w Polsce Wschodniej, Skarb Państwa przeznaczył fundusze przekraczające 200 milionów złotych. Mimo to, ocena efektów tej inwestycji opiera się jedynie na kryteriach takich, jak suma udzielonego wsparcia, liczba beneficjentów – przedsiębiorstw oraz stworzenie nowych miejsc pracy. W związku z tym, brak jest możliwości rzetelnej oceny rzeczywistego oddziaływania tych działań na stan rozwoju turystyki w tym obszarze. Przyjęte metryki nie pozwalają również na sprawdzenie faktycznego celu, na jaki były przeznaczane udzielane pożyczki. Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła, że pościg za maksymalizacją wykorzystania dostępnych funduszy skutkował dofinansowaniem projektów niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z branżą turystyczną, takie jak zakup nieruchomości do wynajmu.

Pogarszanie się dostępu do finansowania biznesu stanowi poważną przeszkodę dla przedsiębiorczości i ekonomicznej ekspansji regionów. W odpowiedzi na ten problem, w celu wspierania branży turystycznej na terenie wschodniej Polski (obejmującej województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) powstał Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Fundowany jest on przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego głównym celem jest udzielanie pożyczek przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych niż te dostępne na rynku.

Forma wsparcia to Pożyczka na Rozwój Turystyki, która oferuje przedsiębiorcom ze wschodniej Polski do 500 tys. złotych na inwestycje związane z rozwojem hoteli, pensjonatów, restauracji, parków linowych, wypożyczalni kajaków oraz wiele innych przedsięwzięć z sektora turystycznego. Oczywiście, wszystkie te projekty muszą być lokalizowane na terenie Polski Wschodniej. Główne korzyści to stałe i atrakcyjne oprocentowanie pożyczki, brak dodatkowych opłat i prowizji, możliwość okresu karencji w spłacie oraz możliwość zainwestowania własnego wkładu już od 0%. Dodatkowe preferencje, takie jak niższe oprocentowanie, mogą korzystać podmioty prowadzące działalność nie dłużej niż 2 lata oraz Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.