Bezpieczeństwo na drogach w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy policji

Zespół policjantów z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego rozpoczął od wczesnych godzin porannych w piątek, 16 lutego, działania skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dla tych uczestników ruchu drogowego, którzy nie są chronieni przez karoserię pojazdu. Tak więc, obszary z przejściami dla pieszych oraz przejazdami rowerowymi usytuowanymi na ruchliwych arteriach komunikacyjnych miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego stały się głównym celem ich szczególnej kontroli.

Mimo, że jest to okres zimowy, warunki atmosferyczne sprzyjają aktywności nie tylko kierowcom i pieszym, ale także entuzjastom jazdy na rowerze czy deskorolce. W ramach dzisiejszych działań, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu skupiają swoje wysiłki na monitorowaniu zachowań kierowców wobec tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, policjanci kontrolują prawidłowość poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach, chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Sprawdzają także, czy piesi przestrzegają zasad przechodzenia przez jezdnię wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz czy stosują się do sygnalizacji świetlnej – jak podaje policja wałbrzyska. Może to skutkować nałożeniem kar pieniężnych…