Kontrola na granicy polsko-niemieckiej: Rosnące liczby nielegalnych migrantów

W ostatnim czasie, na granicy pomiędzy Polską a Niemcami, intensyfikowano działania kontrolne mające na celu zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granic. Niemieckie media donoszą o eskalacji sytuacji, co prowadzi do wezwań ze strony lokalnych polityków o wprowadzenie stałego nadzoru. Wprowadzenie takiego środka kontrolnego może jednak spowodować paraliż komunikacyjny w regionie.

Ilość migrantów, którzy bezprawnie przekroczyli granice z Polską i Czechami, aby dostać się do Niemiec, znacząco wzrosła w pierwszej połowie roku.

Ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, Kamil Frymark podkreślił skokowy wzrost liczby osób przekraczających polsko-niemiecką granicę. Również dane porównawcze rok do roku ukazują drastyczny wzrost – ponad 100% na granicy z Polską i 50% na odcinku czeskim. To odpowiada liczbom absolutnym około 14 tysięcy osób, które od stycznia do lipca tego roku nielegalnie przekroczyły polsko-niemiecką granicę. W przypadku Czech, liczba ta wynosiła około 7 tysięcy osób.