Otwarcie nowo wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 878 pod Rzeszowem – kolejny krok w rozwoju infrastruktury Podkarpacia

Trzeciego dnia kwietnia 2024 roku, na rondzie Trzebownisko miało miejsce uroczyste zakończenie projektu mającego na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 878. Projekt, realizowany od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do drogi wojewódzkiej nr 869, otrzymał wsparcie finansowe na poziomie ponad 104 mln złotych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW). Dzięki temu możliwe było udoskonalenie infrastruktury drogowej regionu, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Fundusze zostały przydzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu było przede wszystkim wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 prowadzącej od ulicy Lubelskiej w Rzeszowie aż do skrzyżowania z DW 869 w miejscowości Jasionka. Projekt obejmował szereg prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej. Nie tylko sam odcinek DW 878 został rozbudowany, ale także wykonano prace przy skrzyżowaniach z innymi drogami, a także na drogach wewnętrznych. Obejmowały one zarówno rozbudowę, jak i budowę nowych odcinków oraz przebudowę istniejących.

W ramach zadania powstały również dodatkowe jezdnie, nowe i przebudowane chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Ulepszona infrastruktura obejmowała także budowę i przebudowę zatok autobusowych, miejsc do zawracania pojazdów, kanalizacji deszczowej, systemu odwodnienia dróg oraz oświetlenia drogowego. Ponadto, projekt uwzględniał aspekty ekologiczne, takie jak budowa ekranów akustycznych czy też przejść dla dzikiej fauny.

Całościowy koszt całego przedsięwzięcia wyniósł prawie 147 milionów złotych, z czego znaczną część – ponad 104 miliony – stanowiło dofinansowanie ze środków Programu Polska Wschodnia (2014-2020), które zostały przeznaczone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na działanie „Infrastruktura drogowa”.