Adam Bagiński – twórca akwareli, który wierzy w interaktywną sztukę

Przed niedawnym weekendem, w Galerii Pro Arte odbył się wernisaż prac Adama Bagińskiego. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez lubuski okręg Związku Polskich Artystów Plastyków i przyciągnęło wielu zwolenników twórczości tego artysty.

Bagiński jest przekonany, że odbiorca obrazu, który oddaje się procesowi oglądania z pełnym skupieniem, staje się w pewnym sensie twórcą. W jego opinii, nie trzeba mieć zdolności malarskich, by wpłynąć na dzieło. Wystarczy rozwinięta wyobraźnia i chęć zrozumienia istoty obrazu. Wtedy, według Bagińskiego, odbiorca staje się współtwórcą dzieła, dodając do niego coś swojego poprzez swoją wyobraźnię i osobiste doświadczenia.